Čištění městských odpadních vod již neznamená pouze sanitaci urbanizovaných území, likvidaci splašků a tedy cosi trpěného někde na pokraji města. nejlépe z dohledu všech občanů. V posledních několika dekádách si naštěstí už i rozhodnutí-schopné iniciativy napříč obory uvědomují fakt, že čistírny odpadních vod (ČOV) patří do konceptů městských rozvojových plánů stejně neodmyslitelně jako zelené zóny či veřejné prostory.

stáhnout článek (PDF)