Čtvrtá průmyslová revoluce – jak se IoT také přezdívá, se pozvolna projevuje i v tak konzervativním odvětví jako je vodní hospodářství. Ačkoli nelze očekávat tak masivní nástup IoT jako např. v automobilovém průmyslu, první aplikace již po dekádu ovlivňují provozy čistíren a úpraven vod, kde optimalizace a intenzifikace takových procesů (i aplikací IoT) je stěžejním odvětvím nynější projekční praxe.

stáhnout článek (PDF)