Project Description

Odkaz ke stažení: Dolejs.Petr.2020_PhD Thesis

Dizertační práce byla vypracována v období 2013-2020 na Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha.

Školitel:

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Oponenti:

Prof. Dr.-Ing. Jörg Krampe (TU Wien – Technical University of Vienna, Institute for Water Quality, Resource and Waste Management)

Ing. Miroslav Kos, CSc. MBA (SMP CZ a.s.)