Project Description

Projekt řeší potřebu resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to zmapování hospodaření s vodou v průmyslu a energetice na území ČR, návrh metodiky hodnocení jednotlivých odvětví ve vztahu k hospodaření s vodou a identifikace možných oblastí zlepšení. Hlavními výstupy projektu jsou:

  • Návrh opatření na podporu činností zaměření na úspory vody v průmyslu a energetice
  • Analýza potřeby vody dle průmyslových odvětví
  • Návrh podpory inovačních aktivit v oblasti snížení spotřeby vody
  • Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Doba řešení projektu: 03/2020 – 02/2021

Na projektu se aktivně podílí 12 expertů z oboru technologie vody, energetika a hydrogeologie.