Project Description

Metodika navazuje na Metodiku Smart Cities (MMR, 2018) a rozpracovává ji o chytrá řešení
hospodaření s vodou ve městech. Je určena zejména představitelům měst, zástupcům samosprávy i
státní správy, s cílem popsat možné „chytré“ postupy ve vodním hospodářství, které mohou být
vodítkem při zpracování Smart strategií a přípravu komplexních řešení pro oblast vodohospodářské
infrastruktury.

Odkaz ke stažení metodiky: zde (oficiální web MMR ČR)

Autoři: Ing. Petr Dolejš, doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Marek Maťa a kol. konzultantů ze soukromého i veřejného sektoru

Pro chytrá města bylo definováno 7 specifických vodohospodářských cílů:

I. spolehlivé a efektivní zabezpečení zásobování kvalitní pitnou vodou, šetření zdrojů vody

II. efektivní a ekologické odvádění a čištění odpadních vod

III. efektivní hospodaření se srážkovými vodami

IV. účinná ochrana před zaplavením, snížení rizika pro obyvatele

V. zlepšení mikroklimatu

VI. podpora využití vody pro zajištění rekreačních, estetických a společenských služeb

VII. zisk zdrojů z odpadních vod

 

Vypracováno pro: Asociace pro vodu ČR, CzWA

Koncový zákazník: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín odevzdání: 11/2019