Project Description

Předmětem dodávky bylo odborné technologické posouzení odpadních vod ČOV Hořovice a ČOV Komárov ve smyslu kvality těchto vod a bilance přivedeného znečištění, ve vztahu ke kapacitním možnostem ČOV Hořovice, s výhledem připojení i dalších spádových obcí.  Bylo vypracováno technologické posouzení kapacity stávající ČOV Hořovice (stav 2015-2016, v provozu jedna biologická linka) a zároveň byla vypracována varianta zprovoznění obou linek biologické části ČOV Hořovice a posouzení proveditelnosti společného čištění směsi odpadních vod z výše zmíněných zdrojů lokalit na ČOV Hořovice.

Vypracováno pro: Vodohospodářský podnik a.s. 

Koncový zákazník: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Termín odevzdání: 02/2016